Ollos e estrelas de Miró

O proxecto «Ollos e Estrelas de Miró» axúdalle aos nenos e nenas a traballar a súa motricidade fina empregando distintas técnicas artísticas. Ademais de ampliar o seu vocabulario a través da obra de Miró, tamén se familiarizan coas distintas cores, formas xeométricas… ao mesmo tempo traballan a súa expresión corporal, os seus sentimentos. O máis importante é que disfrutan moito de todo o proceso.