Vista aérea

Exteriores

Oficinas

Instalacións Educación Infantil

Aulas

Corredores

Biblioteca

Capela

Polideportivo

Comedor

Salón de Actos