Laboratorio en 2º ESO

Neste primero trimestre as nosas experiencias no laboratorio de física, con velocidades, tempos e densidades; estivemos a gusto entre buretas, probetas, vasos de precipitados, fórmulas e pensamentos moi reais, absolutamente demostrables.