Hidrostática

A Hidrostática, Física en 4º ESO, así comprobamos os comportamentos dos fluídos en repouso; no laboratorio, os Vasos Comunicantes, Torricelli e a Prensa Hidráulica.