CONDICIÓNS DE USO DA PÁXINA WEB DE FUNDACIÓN EDUCATIVA JESUITINAS – Colexio Maria Assumpta

A páxina web www.jesuitinasnoia.es é propiedade de FUNDACIÓN EDUCATIVA  JESUITINAS., CIF  R-2802437 J (en diante,  JESUITINAS).

A utilización deste sitio web está suxeita ás seguintes condicións de uso. Rogámoslle que as lea atentamente. O feito de acceder a este sitio web e utilizar os materiais contidos nela implica que vostede leu e acepta, sen reserva algunha, estas condicións.

Condicións de uso

I.-  JESUITINAS ostentan todos os dereitos sobre o contido, deseño e código fonte desta páxina web. Así mesmo, ostentan a titularidade sobre o dominio www.jesuitinasnoia.es Advírtese ao usuario de que tales dereitos están protexidos pola lexislación vixente relativa á propiedade intelectual e industrial.

II.- A información contida nesta páxina web ten unha finalidade meramente informativa, sen que de ningún xeito constitúa asesoramento profesional. O acceso a estes materiais non implica relación algunha entre empresa e cliente, nin calquera outro tipo de relación de confianza ou profesional entre  JESUITINAS e o usuario deste sitio web.

III.- As ligazóns ou  links que contén esta páxina poden conducirlle a páxinas xestionadas por terceiros, sobre as que  JESUITINAS non exerce ningún tipo de control, non respondendo dos contidos ou da efectiva accesibilidade das devanditas páxinas.

Limitación de responsabilidade

I.-  JESUITINAS non se responsabiliza dos erros ou omisións dos que puidesen adoecer os contidos  desta páxina web ou outros aos que se poida acceder a través da mesma, así como tampouco responderán por  danos directos ou indirectos derivados da utilización desta web nin polos causados por calquera actuación realizada sobre a base da información que nela facilítase.

II.-  JESUITINAS non garanten a ausencia de virus ou outros elementos lesivos que puidesen causar danos ou alteracións no sistema informático, nos documentos electrónicos ou nos ficheiros do usuario deste sitio web.

Protección de datos

I.- En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que o enchemento de calquera formulario existente na páxina web ou a remisión dun correo electrónico a calquera das nosas caixas de correos implica a aceptación desta política de privacidade, así como a autorización a  JESUITINAS para que traten os datos persoais que nos facilite.

Os datos do usuario almacenaranse nun ficheiro propiedade de  JESUITINAS e serán utilizados para a xestión das súas observacións e/ou solicitudes, así como para manterlle informado dos servizos e novidades ou ofertas que se estime que poidan ser do seu interese. Os novos contactos poderán facerse por correo convencional ou por correo electrónico ou medio de comunicación electrónica equivalente.

JESUITINAS comprométense a gardar a máxima reserva e confidencialidade sobre a información que lle sexa facilitada e a utilizala unicamente para os fins indicados.

O usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixindo a oportuna solicitude á seguinte dirección de e-mail: info@jesuitinasnoia.es.